"Градус" АД е завършила изграждането на нов център за подрастващи родители. Инвестицията е в размер на 3 500 000 лв., в това число 1 450 000 лв. ремонт и изграждане на сгради и 2 050 000 лв. съоръжения, машини и оборудване и е част от проспекта на дружеството.

Центърът се намира в с.Червена вода, общ. Русе и се състои от 6 сгради, 12 халета, всяко хале с 864 кв. метра функционална застроена площ. Центърът е с максимален капацитет 123 264 броя птици, като вече е запълнен.

В процес на изграждане е и "Център Север-5" за Родителски стада, който се намира в с.Червена вода, общ.Русе, който е със 6 сгради, 12 халета . Очакванията са да бъде завършен през август 2019 г.

"Градус" изгради нов център за бройлери за 2,4 милиона лева

"Градус" изгради нов център за бройлери за 2,4 милиона лева

Предстои изграждането на още един