Най-големият суверенен резервен фонд в света, държавният пенсионен фонд на Норвегия, е спечелил десетки милиарди долари по време на пандемията от коронавируса. Според агенция Bloomberg това се дължи на нарастването на акциите в технологичния сектор.

През третото тримесечие на текущата 2020 г. ралито на световните фондови пазари донесе на фонда нови 44 милиарда долара.

Възвръщаемостта на инвестициите на фонда в парични инструменти е 4,3%. Тази доходност от 4,3% е три базисни пункта под целта, определена от норвежкото министерство на финансите.

Всички капиталовложения на норвежкия суверенен фонд се оценяват на 1,2 трилиона долара. През първата половина на годината инвестициите показаха отрицателна спрямо заложената възвръщаемост - само 3,4%.

Норвежкият фонд планира да увеличи инвестициите на американския пазар. Именно в тази страна технологичните компании показват експлозивен растеж.

От март насам американският борсов индекс Nasdaq Composite (който включва ценни книжа на много компании в технологичния сектор) е нараснал с над 70%: на 23 март индексът показва ниво от 6860,67 пункта, а на 14 октомври - от 11 768,73 пункта.

Като цяло към края на септември 2020 г. 70% от активите на норвежкия държавен фонд са инвестирани в акции. Още 2,7% са вложени в недвижимите имоти, а 26,6% - в ценни книжа с фиксиран доход.

Фондът е създаден през 1996 г, като акумулира средства, които Норвегия получава от данъчно облагане на петролни компании, както и от износ на нефт и газ. Фондът притежава приблизително 1,5% от всички борсови акции в света, притежава дял от ценните книжа на около 9 200 компании. Инвестира също така в облигации и недвижими имоти.

Сегашният размерът на фонда осигурява около 185 000 евро за всеки гражданин на Норвегия.