Общо 920 фирми от цялата страната ще получат поетапно през тази година общо над 93 млн. лева за подобряване на енергийната си ефективност, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа. Средствата са по последната процедура от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2024-2020 година.

Първи плащания вече получиха 59 дружества в страната. Те са в общ размер на близо 3,7 млн. лв., сочи справка на Главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа. Най-много средства по мярката ще бъдат разпределени на фирми от областите Пловдив и София-град - над 20 милиона лева.

Договорите с микро, малки и средни предприятия бяха сключени в края на 2022 година. Компаниите са от сектора "Преработваща промишленост" и са разпределени в 141 подсектора.

По-голямата част от тях се занимават с производство на хляб и хлебни продукти, на връхни дрехи, на мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма.

С европейското финансиране всички предприятия ще могат да купуват енергоспестяващо оборудване или да направят модерна изолация на производствените си бази. Част от тях са решили да инвестират в охлаждащи системи, с които да намалят температурата в помещенията и да осигурят оптимален режим на работа. С такива инсталации печатниците например успяват освен да оптимизират разходите си, да подобрят и качеството на продуктите.

Мерки за подобряване на енергийната ефективност са заложени и в новия програмен период по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. Те ще са на обща стойност 270 млн. лв. и ще се изпълняват като комбинация от финансови инструменти и малки грантове. Допустими кандидати ще бъдат микро, малки, средни и големи компании.