Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) могат да намалеят с до 40% през тази година, показва доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие, цитиран от Deutsche Welle.

Драматичният спад ще свали световните преки чуждестранни инвестиции под $1 трлн. за първи път от 2005 г. Очакванията са през 2021 г. потокът да намалее с още 5-10%."Въздействието (на пандемията), макар значително навсякъде, се различава по региони. Развиващите се икономики ще отчетат най-голям спад в ПЧИ, тъй като разчитат повече на инвестиции във вериги за доставки от индустриите, които пострадаха най-тежко, както и защото не могат да въведат същите икономически мерки за подкрепа, както развитите икономики", казва Джеймс Жан, директор по инвестициите в организацията.

Първите сигнали вече са видими. Най-големите 5 000 международни компании, които отговарят за по-голямата част от преките чуждестранни инвестиции, очакват 40% спад на печалбата през 2020 г., като в някои индустрии прогнозата е за загуби.

По-ниската печалба ще попречи на компаниите да инвестират в своя растеж. Реинвестираната печалба отговаря за средно половината от ПЧИ. В същото време инвестициите в нори проекти и трансгранични сливания и придобивания намаляват с над 50% за първите месеци на 2020 г., спрямо същия период на миналата година, сочи докладът.

Пандемията нанесе троен шок на ПЧИ - при търсенето, предлагането и в правилата, ефект от нарастващия протекционизъм. Организацията очаква, че ПЧИ ще започнат да се възстановяват бавно от 2022 г.