Скандинавските държави работят за засилване на контрола върху чуждите инвестиции от страни като Китай и други, с които нямат споразумения за сътрудничество в областта на сигурността, за да защитят ключовата си инфраструктура и технологии, пише Bloomberg.

По време на срещата на Северния съвет, премиерите на петте държави от региона са обсъдили преките чуждестранни инвестиции както във физическата инфраструктура, така и в чувствителните информационни технологии.

"Това е въпрос, който засяга всички нас. Виждаме и модел на засилена активност в нашия скандинавски регион", каза шведският премиер Стефан Льовен на съвместна пресконференция в Осло.

Швеция се стреми да наблюдава и контролира по-добре тези дейности и обсъжда рамка за проверка на преките чуждестранни инвестиции и увеличаване на нашата защита на равнище Европейски съюз, каза той.

Датският премиер Ларс Локс Расмусен отбеляза, че макар чуждестранните инвестиции да са "решаващи" за благосъстоянието на нацията, няма място да бъдем "наивни".

"В някои случаи чуждестранните инвестиции могат да причинят риск за националната сигурност и обществения ред", предупреди Расмусен.

Скандинавските държави обявяват позицията си като част от текущата работа в Европейската комисия за проверка на инвестициите. "Общата координирана скандинавска позиция е от решаващо значение, ако искаме успешен резултат от тези преговори", каза Расмусен.