Днес бяха открити ремонтираните и обновени цехове на площадка Иганово на ВМЗ Сопот.

По думите на министър Лукарски с реновираните цехове вече не се говори за оцеляване, а за иновативно производство по световни стандарти.

„ВМЗ Сопот може да се похвали с изключително стабилно финансово състояние и днес заводът е обезпечен с договори до 2018 година, което дава една своеобразна сигурност и увереност за неговото бъдещето. Наред с това има огромно търсене на продукцията в завода и ни предстои да инвестираме още много в нови мощности и човешки капитал“, изтъкна икономическия министър по време на церемонията по откриването. 

Инвестицията, която възлиза на около 7 млн. лева,  превръща заводът в едно модерно предприятие, което е пример за това как иновациите стават все по-определящи за конкурентоспособността на бизнеса. Внедрените съвременни мощности на двата нови цеха са на водещи европейски фирми и дават нов облик на оръжейницата, позиционирайки я сред първите места в световната карта на отбранителната индустрия.

Лукарски посочи съществените промени във ВМЗ Сопот в последната година и половина, като значителното подобряване на условията на труд чрез откриването на  близо 1000 нови работни места, увеличаването на заплатите и социално-битовите придобивки, раздаването на коледни и великденски премии. От началото на 2016 г. ВМЗ Сопот е погасил над 22 милиона лева стари задължения, включително към община Сопот и Национална агенция за приходите.

Запазва се и тенденцията от края на миналата година към трайно повишаване на приходите и днес заводът регистрира забележителен ръст, както на оборотите, така и печалбата, допълни министърът.