Най-голямата аутсорсинг компания в България - канадската TELUS International, ще наеме допълнителни 120 служители за офиса си в Пловдив. С това общият им брой в България ще нарасне до над 2500 души.

От тях 900 са назначени през миналата година, като общата инвестирана сума за периода е над 2 милиона евро.

Новите работни места са основно за хора с немски и френски език - съответно 50 и 30 броя. Останалите ще бъдат поделени между хора с английски и други езици.

В момента TELUS има 280 служители в Пловдив, като с новите попълнения до края на годината ще станат 400. По план през 2018 трябва да достигнат 500.

За да улесни намерено на кадри, компанията създава безплатен езиков център, в който кандидатите да подобрят езиковите си познания по немски и френски.