ТЕЦ "Бобов дол" планира да пусне на фондовата борса акции за близо 9 млн. лева. Емисията не е заради финансови затруднения, каза за БНР изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов.

По думите му, финансовите баланси на ТЕЦ "Бобов дол" са положителни и централата работи на печалба.

На заседанието си на 14 април Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството, в размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Дружеството планира да закупи около 25 литиево-йонни батерии за съхраняване на около 20% от произведената енергия от бъдещия фотоволтаичен парк.

ТЕЦ "Бобов дол" ще строи парка върху рекултивирания сгуроотвал при село Каменик. Фотоволтаичният парк ще бъде разположен на площ от около 1,4 млн. кв. метра.