Възобновяемите енергийни източници могат да генерират половината от електрическата енергия на Великобритания до 2030 г., без да увеличават сметките на потребителите, изтласквайки ядрената енергия като значителен източник на електроенергия с ниски въглеродни емисии.

До това заключение достига Националната комисия по инфраструктура, независим орган, който съветва правителството как да посрещнат дългосрочните нужди на страната от големи строителни проекти.

Органът препоръча правителството да повиши до 50% минимална цел за възобновяема енергия до 2030 г. от настоящите 30%, а данъкоплатците трябва да поддържат само още една атомна електроцентрала преди 2025 г.

Енергията от вятърни централи вече е по-евтина от атомната във Великобритания

Енергията от вятърни централи вече е по-евтина от атомната във Великобритания

Правителството на Острова проведе аукцион за доставка на електроенергия

Препоръката е удар за компании като френската Electricite de France (EDF) и японската Hitachi, които планират големи ядрени проекти във Великобритания.

През юни властите в Лондон заявиха, че обмислят дали участват в ядрен проект за 20 милиарда паунда в Уелс, воден от Hitachi. След като построи "Хинкли Пойнт Ц", EDF планира да построи още реактори в Сизуел и Брадуел.

Комисията "предупреждава срещу бързането да се осигури правителствена подкрепа за многобройни нови атомни електроцентрали". Като не подкрепя твърде много проекти за ядрени централи, правителството може "да даде гъвкавост, за да се насочи към нови нисковъглеродни източници в бъдеще".

Даунинг стрийт 10 наскоро потвърди значението на ядрената енергетика, но посочи необходимостта за намаляване на разходите за нови строителни проекти.

EDF "смята, че това може да бъде постигнато в предложената нова електроцентрала "Сизуел Ц". С по-ниски разходи ядрената енергия трябва да играе по-голяма роля в бъдещия енергиен микс, отколкото се предлага в днешния доклад на Националната комисия по инфраструктура", каза компанията в изявление.

Евтината възобновяема енергия ще бъде възможна само ако правителството вземе правилните решения, като продължаване на инвестициите в соларна и вятърна енергия, увеличаване на усилията за подобряване на енергийната ефективност на сградите във Великобритания и бърз преход към електрически превозни средства, казва председателят на комисията Джон Армит.