През четвъртото тримесечие на 2015 г. производителността на труда (БВП на един зает в икономиката) у нас се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Заетите лица в икономиката са 3 270,1 хил., а общият брой отработени часове е 1 375,5 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 и 2015 г. показва увеличение на относителния дял в индустриалния сектор и в сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 7 247.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 17, 2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2015 г. реално се увеличава с 0.7% и с 0.6% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

През периода равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 5 939.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14  лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 986,8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16,2 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 428,8 лв. БДС на един зает и 3,8 лв. за един отработен час.