Консултациите с представители на банковия сектор и бизнес асоциациите позволяват структурирането на гаранционни инструменти по двете основни направления - подкрепа за малки и средни предприятия, както и финансиране на устойчива инфраструктура в рамките на европейската програма InvestEU. Проучването отчита пазарното търсене и подпомага идентифицирането на потенциални финансови посредници, с които да си партнира ББР.

На 30 юни 2021 г. Българската банка за развитие официално е заявила пред Европейската комисия (ЕК) желание да привлече допълнителни средства за възстановяване и развитие на бизнеса чрез програмата InvestEU. Общият ресурс, който банката може да мобилизира с подкрепата на ЕС и участието на финансовия сектор, е приблизително 1,7 млрд. лева.

Банката предвижда тези средства да се използват за гаранции по банкови кредити за зелени технологии, екологично управление на ресурсите, водите и отпадъците, подобряване на логистичните и комуникационни системи на предприятията, въвеждане на нови технологии, подкрепа за уязвими групи като стартъпи и компании на жени-предприемачи. Това са предпочитаните сектори за финансиране по програмата InvestEU, около които се обединяват финансовите институции, участвали в пазарно проучване, проведено от Българската банка за развитие. Според ББР консултациите с представители на банковия сектор и бизнес асоциациите позволяват структурирането на гаранционни инструменти по двете основни направления - подкрепа за малки и средни предприятия, както и финансиране на устойчива инфраструктура в рамките на европейската програма InvestEU. Проучването отчита пазарното търсене и подпомага идентифицирането на потенциални финансови посредници, с които да си партнира нашата банка за развитие.

Участниците в проучването са заявили, че проявяват интерес към стандартна портфейлна гаранция от ББР с възможности за различни рискови покрития. Според тях предоставянето на такъв инструмент ще им даде възможност да финансират по-рискови и по-уязвими крайни кредитополучатели. Допълнителни ползи за бизнеса ще бъдат намаляване на лихвения процент и понижаване изискванията за обезпеченост.

От ББР уточняват, че по отношение на максималните размери на финансиране, търговските банки посочват между 7,5 млн. евро и 15 млн. евро по компонент "Устойчива инфраструктура" и до 7,5 млн. евро за компонент "Малки и средни предприятия". Приемливите срокове на кредитите са съответно до 180 и до 120 месеца, а периодът за генериране на нов портфейл - до 2027 г.

Следващите стъпки са структуриране на гаранционните продукти по програмата, избор на финансови посредници и сключване на споразумения с тях. Окончателното потвърждение за включването на ББР в програмата InvestEU се очаква да стане през октомври.