Износът на оръжия носи милиарди долари приходи за Щатите всяка година, като страната е на първо място в света в това отношение. От друга страна Саудитска Арабия купуват най-много оръжия в глобален мащаб, а в Европа на първо място са Великобритания и Италия.

От Световната банка и Международния институт за мирни изследвания поддържат детайлни данни за търговията на оръжия в света. От онлайн платформата HowMuch са използвали техни изчисления към 2016 година, за да създадат инфографика за страните, които имат най-голям износ и най-голям внос в тази сфера.

Според тях експортът на Щатите възлиза на около 12,39 милиарда долара, следван от този на Русия, Франция, Германия и Великобритания, изчислявани на съответно 6,15 милиарда долара, 2,16 милиарда долара, 1,65 милиарда долара и 1,21 милиарда долара.

България е в групата на по-малките износители в Европа, като според посочените данни за 2016 година експортът възлиза на 61 милиона долара. Все пак страната ни изпреварва редица други страни, като Финландия, Португалия, Гърция, Беларус, Словакия и Австрия.

Сред останалите големи износители на оръжия са още Израел, Китай и Южна Корея.

Снимка 403272

Що се отнася до вноса на оръжия този на Саудитска Арабия и Индия възлиза на съответно 4,11 и 3,36 милиарда долара. След тях са Египет с 2,36 милиарда долара и Австралия с 1,81 милиарда долара.

В Европа най-големи вносители са Великобритания, Италия и Турция със съответно 899 милиона долара, 794 милиона долара и 419 милиона долара.

Импортът на Сърбия, Германия и Франция възлиза на 65 милиона долара за всяка, а тези на Полша и Румъния са значително по-големи - съответно 197 и 99 милиона долара.

Снимка 403273