Българският държавен електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви, че започва проект за модернизиране и разширяване на своята мрежа на обща стойност €760 милиона. Проектът е наречен "Устойчива адаптация на националната електрическа мрежа - Greenabler" и ще бъде изпълнен до 2030 година, заявиха от компанията за SeeNews

Greenabler има за цел да надстрои мрежата до по-високо ниво на напрежение, по-специално 400kV, спрямо сегашните 220kV. Тази модернизация ще увеличи преносния капацитет и ще подсили вътрешната свързаност, позволявайки интегрирането на допълнителни възобновяеми енергийни източници в бъдеще.

До края на годината се очаква до 300 MW нови възобновяеми производствени мощности да бъдат свързани към мрежата. Мрежовият оператор е подписал както предварителни, така и окончателни договори за интегриране на 11 700 MW нови възобновяеми мощности. Освен това са сключени предварителни договори за включване на допълнителни 7000 MW възобновяеми източници към мрежата за високо напрежение.

Турската Enka купува българската ВЕИ компания Town Up 8 за €8.4 милиона

Най-голямата турска строителна компания купува български соларен разработчик за €8.4 милиона

Турското дружество строи магистрали в Северна Македония

Инвестиционното предложение на ЕСО, което беше публикувано през септември, включва реконструкция и преобразуване на 12 съществуващи електропровода с обща дължина 965,65 километра, заедно със свързаните с тях подстанции. Инвестицията ще изисква оценка на въздействието върху околната среда.

Електропроводите са разположени в областите Плевен, Варна, Велико Търново, Сливен, Пловдив, Русе, Шумен, Габрово и Пазарджик, става ясно от информация, публикувана на сайта на ЕСО.

Националният електропреносен оператор управлява 2000 км мрежа от 220 kV, по-голямата част от която е изградена между 1950 и 1970 година и е към края на експлоатационния си период.

Като част от програмата Greenabler има планове за ремонт на близо 900 км електропроводи, удвояване на капацитета на напрежението на 92 км електропроводи, изграждане на нови електропроводи и подстанции, както и ремонт на 20 съществуващи подстанции.

България си е поставила национална цел от 27% за дела на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление на страната до 2030 година. За деветте месеца до септември обемът на възобновяемата енергия в преносната мрежа на страната ни е скочил с 58% на годишна база до около 1925 GWh.

Поне 42,5% от енергията в ЕС през 2030 г. - от ВЕИ

Поне 42,5% от енергията в ЕС през 2030 г. - от ВЕИ

Това е важно както за екологията, така и за политическата независимост на общността