Европейската комисия ще финансира безвъзмездно проектът на разширение на подземното газово хранилище със сума 78 милиона евро. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). Това съобщи собственика на съоръжението "Булгартрансгаз" на сайта си.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. куб. метра а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден. Увеличеният капацитет ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

Допустими за финансиране по Механизма са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес.

Според изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от особено значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките.

По думите му разширението на ПГХ "Чирен" е в синергия с проекта за LNG терминал край Александруполис, в който "Булгартрансгаз" ЕАД участва с 20% от акционерния капитал и с другите проекти на дружеството за подобряване на междусистемната свързаност със съседните страни.