Фермерите тази есен си отдъхнаха, след като цените на три от основните култури се покачиха, в сравнение със същия период на миналата година. Слънчогледът, рапицата и царевицата поскъпнаха съответно с 35,2%, 20,4% и 19,3%, но това не се отрази съществено върху приходите на фермерите, тъй като заради сушата добивите от тези култури паднаха значително.

Увеличението на цените е по-слабо изразено при пшеницата (хлебна и фуражна) и ечемика, които в рамките на година са поскъпнали съответно с 1% и със 7,6%, сочи актуалната статистика на Министерството на земеделието, пише sinor.bg.

Към 11 ноември средните изкупни цени на фуражната пшеница, ечемика и царевицата например са останали без промяна спрямо предходната седмица, докато тези на рапицата, слънчогледа и хлебната пшеница са отбелязали незначително повишение, в рамките на 0,3 - 0,7%.

При слънчогледа цените през ноември 2014 г. са били 534 лв. за тон, докато тази година достигат 722 лв. Разбира се, имало е и години с пик в цената до 880 лева, но световните цени през 2015 г. не стигнаха подобни тавани.

При рапицата миналата есен един тон се продаваше за 579 лв., докато тази есен цените достигнаха 697 лева.

Царевицата е поскъпнала за една година от 228 лв. за тон на 272 лв., показва още статистиката.

Последният месец се отбелязва застой в износа на пшеница, царевица и слънчоглед.

По оперативни данни от началото на юли до 15 ноември. през пристанище Варна (откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са изнесени 801,2 хил. тона пшеница, 91,8 хил. тона ечемик и 88,3 хил. тона рапица.

Общият износ на пшеница от началото на 2015/16 маркетинговата година до този момент изпреварва с около 31% нивото, отчетено към същия период на 2014 г., докато експортът на ечемик и рапица изостава значително - съответно с 49,8% и 43,9%.

Общите количества царевица и слънчоглед, изнесени през варненското пристанище за периода 1 септември – 15 ноември намаляват съответно с 61,3% и 23,4% на годишна база, като за втора поредна седмица през порта не са преминавали товари с двете култури.

От началото на настоящата 2015/16 пазарна година до момента не е реализиран износ на царевица и слънчоглед през пристанище Бургас.