Информатика, компютърни науки или математика - диплома в някое от тези професионални направления от висшите учебни заведения в България гарантира, че завършилите могат да получават сред най-високите средни заплати в страната. Конкретно тези специалности могат да донесат среден месечен облагаем доход над 3500 лева.

Това показват данните за 2019 година от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в страната, подготвена от Министерство на образованието и науката (МОН).

Според нея най-високо оценени що се отнася до заплащането са завършилите информатика и компютърни науки в СУ "Св. Климент Охридски". Средният облагаем доход при тях надхвърля 4500 лева, сочат данните. За сравнение за 2018 година тази сума за същата специалност е малко над 3800 лева.

Следващите две направления, които гарантират възнаграждение над 3500 лева, са отново информатика и компютърни науки в Нов български университет и математика в СУ "Св. Климент Охридски".

Снимка 505075

Извън математиката и компютърните науки най-високи са възнагражденията на хора с дипломи по администрация и управление от Американския университет в Благоевград - средно 3390 лева за 2019 година. Малко по-надолу в класацията е дипломата по икономика от същото висше учебно заведение.

Висок доход от специалност "Икономика" - 2354 лева, получават и завършилите студенти от Висшето училище по застраховане и финанси в София. Там се регистрира и един от най-високите проценти реализация на студентите на пазара на труд, както и много нисък коефициент на безработица - 1.78%.

Извън топ 10, както и като бъдат изключени ИТ направленията, икономиката и математиката, дипломата по машинно инженерство от Минно-геоложкия университет в София обещава едни от най-високите възнаграждения със среден облагаем доход от над 2400 лева.

Снимка 505076

Сред останалите специалности, при които средният облагаем доход надхвърля 2000 лева влизат още Администрация и управление, общо инженерство, Военно дело и Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми. Между 2200 и 2400 лева пък гарантира направлението "Обществено здраве" в зависимост от това от кой университет е тя.

Снимка 505077

На дъното на класацията сред топ 50 на специалностите се нарежда "Политически науки" в Нов български университет със среден облагаем доход от 1755 лева. Преди нея е "Машинно инженерство" от Техническия университет в София, "Комуникации и компютърна техника" от Висшето училище по телекомуникации и пощи в София и "Информатика и компютърни науки" от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Снимка 505078