"Системата "бонус-малус" няма за цел да гарантира или да увеличи приходите на застрахователите, а да внесе повече справедливост в сектора чрез стимулирането на добрите шофьори, а и на тези, които не спазват правилата да започнат да го правят", коментира в интервю за infostock.bg главният изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" АД и председател ан УС на "Еврохолд България" АД Кирил Бошов.

"Трябва да имаме предвид, че "бонус-малус" не е панацея за решаване на проблема с многото загинали и ранени по пътищата. Тя е само част от усилията проблемът да се ограничи", посочи още той.

По думите му, след въвеждането на новата система ще има повече справедливост в определянето на премията. Проблемът за много в ситуацията, в която изряден шофьор може да закупи "лош" автомобил и да плаща по-висока "Гражданската отговорност" може да бъде решен лесно, тъй като Гаранционният фонд ще предоставя информация за категорията и това може да бъде пресметнато в покупната цена на автомобил втора ръка.

По отношение на размера на бонусите и малусите, Бошов посочва, че "правилото навсякъде е малусът да бъде няколко пъти по-санкциониращ от бонуса".

Стоян Проданов: Българското застраховане е заплашено от силен катаклизъм

Стоян Проданов: Българското застраховане е заплашено от силен катаклизъм

Интервю с изпълнителния директор на "Бул Инс"

Относно изплащането на обезщетения за нематериални щети, той призовава да бъде подготвена прцеизна методика за определянето на сумите по обективни критерии, "при което делът на обезщетенията за имуществени вреди - загубата на доход, издръжката на деца, медицинските разходи и т.н., да се увеличи. По този начин ще внесем по-голяма предвидимост и стабилност на пазара, както и повече прозрачност и справедливост в системата за определяне на обезщетения".