Нова по-либерална версия на системата "Бонус-малус" ще определя размера на премията по задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Тя вече ще зависи само от нанесените от водача щети и всеки застраховател ще е свободен да определя по какъв начин те влияят на сумата, която ще се очаква да плаща. Проектът на промени в Кодекса на застраховането, който предстои да бъде гласуван в пленарна зала, беше представен в студиото на Money.bg от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор Владимир Савов.

Той припомни какъв беше първият вариант на "Бонус-малус" от 2017 г. - увеличаваща се премия по ГО при множество пътни нарушения и/или нанесени щети или отстъпка при липсата им. Савов отбеляза, че в хода на обществените обсъждания е имало голямо недоволство заради повторното наказване за едно и също нарушение, липсата на връзка между водач и автомобил и твърде голямото оскъпяване. Заради всичко това "тогава опитът беше неуспешен", коментира той.

Един различен "бонус-малус" при автомобилните застраховки

Един различен "бонус-малус" при автомобилните застраховки

Правителството предлага бизнес дерегулация на системата "бонус-малус"

Вторият вариант - от 2020 г., трябваше да реши някои от проблемите на първия проект най-малко по линия на създаването на връзка между виновния водач и застрахования автомобил, но заради пандемията и сменящите се правителства и той не беше приет.

Сега "бонус-малус" стъпва върху последната редакция на релевантната евродиректива, като се създава централизирана база за удостоверенията за застрахователни събития. У нас тя ще е в Гаранционния фонд, като целта е да се премахне "застрахователния туризъм", тъй като "в момента всеки застраховател има вътрешна система бонус-малус", обясни Савов.

Добра или лоша, системата "бонус-малус" трябва да я има

Добра или лоша, системата "бонус-малус" трябва да я има

Няколко причини за това

Новият проект предвижда да се гледат само щетите - без нарушенията по пътя, установени от МВР. "Те (щетите) могат да бъдат доказани и измерени като стойност и съответстват на бизнеса на застрахователите, който се опитва да оцени рисковете и да ги монетизира по някакъв начин. В предишната философия се опитвахме със застрахователни средства да решим незастрахователен проблем - поведението по пътищата", призна Савов.

По думите му никъде извън някои американски щати и Южна Корея няма система, която да обвързва ГО с наложените глоби, а централизирани системи "бонус-малус" има в само 5 държави от ЕС (Франция, Унгария, Румъния, Испания и Люксембург), като други две са децентрализирани. Масово това е по-скоро търговска практика на пазара.

До 4 пъти по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност" с новата система "Бонус-малус"

До 4 пъти по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност" с новата система "Бонус-малус"

Ще включва от 15 до 20 категории за класиране на водачите спрямо декйствията им на пътя

У нас според проекта застрахователите ще имат право сами да определят как и дали ще се влияе премията по ГО от направените щети, като ще са длъжни да представят за одобрение на КФН правилата си и след това да ги оповестят публично.

"Говорим за един мн конкурентен пазар - има 16 компании, които предлагат този продукт, никой няма повече от 19-20% пазарен дял, никой не може да диктува сам условия (...) Пазарът ще се саморегулира", подчерта зам.-председателят на КФН.

Според прогнозата на Владимир Савов, целият процес по навлизането на системата ще отнеме най-малко година.

Гледайте целия разговор във видеото!