Да се грижиш за здравето и сигурността на населението са два от ключовите приоритети на правителствата по света. В тази посока от особено значение е за какво се използват приходите в хазната, идващи от облагането на хората, и как точно се разпределят те.

От сайта Visual Capitalist разглеждат данни на платформата PixlParade, които сравняват разходите за здравеопазване и отбрана на 46 отделни страни в света на глава от населението към 2018 година.

Изчисленията са събрани от статистики на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на Стокхолмския международен институт за изследвания на проблемите на мира (СИПРИ).

Кои държави са с най-голям бюджет за здравеопазване?

Щатите водят в това отношение с разходи от 9008 долара на глава от населението. Общо бюджетът в това отношение възлиза на 14,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Също така разходите на САЩ са над 1,5 пъти по-големи от тези на следващата страна в класацията - Норвегия. Там към 2018 година за здравеопазване се падат по 5361 долара на човек, а общо разходите представляват 8,6% от БВП.

На трето място с 5262 долара на глава от населението е Германия. В топ 10, освен САЩ, влизат само европейски държави - Швейцария, Швеция, Нидерландия, Дания, Люксембург, Франция и Австрия.

Кои държави са с най-голям бюджет за отбрана?

В това отношение Израел изпреварват САЩ и са на първо място с 2357 долара на глава от населението. Общо бюджетът за отбрана на страната възлиза на 5,3% от БВП. На Щатите се падат разходи по 2086 долара на човек, а на Норвегия, която е трета, те са 1323 долара.

Сред топ 10 влизат още Австралия, Южна Корея, Дания, Франция, Великобритания, Финландия и Нидерландия.

Къде е България?

Според изчисленията към 2018 година страната ни се нарежда непосредствено след Турция, Кипър, Латвия и Румъния по разходи за здравеопазване на глава от населението. У нас се падат по 928,4 долара на човек. В това отношение България изпреварва държави като Русия, Мексико, Бразилия и Китай.

В областта на отбраната разходите на страната ни са значително по-малки - 155,7 долара на човек. За сравнение тези в Турция и Румъния са съответно 231,5 долара и 235,4 долара, а в Гърция и Хърватия - съответно 1348 и 1433 долара.

Снимка 489512