Всички изплатени доходи на физически лица, които са различни от тези по трудов договор, вече могат да бъдат видяни в сайта на Националната агенция по приходите, съобщиха от институцията.

Новата услуга е достъпна както с ПИК, така и с електронен подпис. Тя предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък.

"Така с помощта на е-справката физическите лица ще могат коректно да отразяват изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация", обясняват от НАП.

Целта е засилване на гражданския контрол по спазването на установените от данъчните закони задължения. Електронната справка допринася също и за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.

От ведомството обръщат внимание, че ако потребителите на услугата установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., те имат възможност да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.