Тази пролет ще бъде завършено предпроектното проучване за новата магистрала между Румъния и Сърбия. Трасето ще започва от Тимишоара и ще достига до границата със сръбската страна.

Двете държави вече са договорили и изграждането на нов граничен пункт, който ще бъде разположен на около 1,55 км от съществуващия Моравица и чието изграждане ще бъде финансирано от Букурещ, предават местните медии, цитирайки министърът на транспорта и инфраструктурата на Румъния Сорин Гриндиану.

Пускат движението през най-дългия пътен тунел „Железница“ на магистрала „Струма“

Пускат движението през най-дългия пътен тунел „Железница“ на магистрала „Струма“

Това ще стане на 20 февруари

Румъния е кандидатствала за финансиране на проекта по Програмата за военна мобилност, чрез която Европейската комисия финансира вътрешни проекти, като ремонти на някои пътни трасета и мостове по националните пътища, които минават покрай военни бази и които пресичат гранични пунктове.

Това е проект на стойност над €260 от които, от които €133 милиона са европейски средства.

Споразумението за изграждането на магистралата Белград-Тимишоара беше подписано в средата на 2022 година в Тимишоара от тогавашния министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Томислав Момирович и министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния Сорин Михай Гриндяну. 

След това страните по споразумението се ангажираха да установят връзка между двете страни чрез директно свързване на магистралата Белград-Ватин, където е държавната граница. пътният участъщ ще бъде дълъг 65 километра от сръбска страна и близо 78 километра от румънска страна.

Крайният срок за завършване на предпроектното проучване беше удължаван няколко пъти, като наскоро беше удължен до есента на 2024 година.

Магистралата Тимишоара-Моравица може да бъде построена със средства от ЕС, тъй като е част от най-краткия маршрут на паневропейския коридор Гданск-Солун.

Връзката север-юг от Гданск до Солун обхваща Варшава, Краков, Кошице (Словакия), Дебрецен (Унгария), Орадя, Арад, Тимишоара, Моравица, Белград и Солун.

"Това е важен проект за свързване на Северна с Южна Европа" подчертава Гриндяну.

Новото трасе ще има няколко пътни възела, които ще осигуряват входове и изходи от магистралата към регионалните пътища в Румъния.

"Родопска магистрала" ще свързва България с Гърция след инвестиции от €55 милиона

"Родопска магистрала" ще свързва България с Гърция след инвестиции от €55 милиона

През кои градове ще минава новият пътен възел?