Когато стане въпрос за демографски проблеми и за застаряващо население, всички се сещат за Япония и Германия, където делът на хората над 65-годишна възраст е най-големият в света. Истината е обаче, че внимание трябва да се обърне и на най-населената държава – Китай.

Изследване на американския кредитор Bank of America Merrill Lynch (BAML) показва, че работната сила в азиатската страна (хората между 15 и 59 години) е започнала да намалява и тази тенденция ще се запази и в бъдеще.

Експертите посочват, че между 1980 и 2015 г. населението на Китай се е увеличило с 380 милиона души, като през този период азиатският тигър успява да си извоюва мястото като втората по големина икономика в света.

“До 2050 г. обаче населението на Китай ще намалее с около 60 милиона души, докато хората в трудоспособна възраст ще са с 212 милиона или с една трета по-малко. В момента такъв е размерът на населението на Бразилия, която е петата най-населена страна в света”, пишат от BAML, цитирани от Business Insider.

Това означава, че след няколко десетилетия Китай ще има същите проблеми подобно на развитите пазари като Япония с големия дял на населението над 65-годишна възраст.

Ето и трите основни извода от доклада:

- През 2015 г. броят на възрастните хора в Китай (136,9 милиона души) надхвърля този на цялото население в Япония (126,9 милиона души);

- До 2030 г. общото население на Япония и Египет взети заедно (231,8 милиона души) ще бъде по-малко от прогнозирания дял на хората над 65 години в Китай (238,8 милиона души);

- До 2050 г. възрастните хора в Китай (348,8 милиона души) ще бъдат почти равни на общото население в Япония, Египет, Германия и Австралия.