Румънците вече могат да получат финансиране до 15 000 евро, за да направят домовете си енергийно ефективни, съобщават местни медии, цитирайки Министерството на околната среда, водите и горите. Целта на програмата е да се намали консумацията на енергия в домовете на румънците и емисиите на парникови газове.

Приблизително 9 000 собственици на жилища в Румъния ще могат да направят домовете си по-енергийно ефективни чрез тази програма, чийто общ бюджет е 430 милиона леи (88,5 милиона евро). Те могат да се възползват от енергийна премия до 15 000 евро. Тя покрива до 60% от ремонта.

"Повечето къщи не са добре изолирани. Това е и причината енергийните загуби да достигнат до 30% само през външните стени или 25% през прозорците или покривите. Нашата програма има голям екологичен компонент, но също така и икономически и социален: косвено такава инвестиция води до намаляване наполовина на сметките за енергия и, косвено, до намаляване на националното потребление на енергия ", каза министър Костел Алекс.

Допустимите разходи включват: монтаж на изолационни прозорци, изолация на покрива, външни стени, монтаж на по-ефективен котел, слънчеви панели, вентилационни системи, LED осветителни тела, сензори за движение, нови клапани и тръби и др. Условието за допустимост на проекта е енергийната ефективност на къщата да се увеличи с поне един енергиен клас.

Министър Костел Алекс обяви в сряда и пускането в публичен дебат на Ръководството за финансиране на програма "Енергийно ефективна къща" за публични институции (училища и детски градини).

Над 400 училища в Румъния ще могат да бъдат енергийно ефективни чрез тази програма, която има бюджет от 384 милиона леи. По този начин всяко училище в Румъния може да получи финансиране чрез AFM за топлоизолационни работи, централно отопление, за намаляване на потреблението на енергия или инвестиции, които в крайна сметка водят до намаляване на емисиите на парникови газове.

"Днес строителният сектор е един от най-големите потребители на енергия и най-големият източник на парникови газове. Енергийната ефективност на училищата или детските градини има двойно предимство: от една страна, намалява потреблението на енергия и се намаляват разходите за комунални услуги, а от друга страна, учителите и учениците са в по-безопасна среда. Не отчитаме, че от над 7000 учебни единици в страната, над 25% имат за основен източник на отопление печка на дърва. Това означава голям натиск върху горите и въздух в сградата, който не поддържа напълно представянето на учениците ", каза Костел Алекс.

Всяко кметство получава 90% от стойността на тези инвестиции, но не повече от 1,5 милиона леи. Местата с над 4000 жители могат да представят два проекта и по този начин могат да получат до 3 милиона леи.