Шест са постъпилите оферти в обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на тол такси от автомобилите над 3,5 т. До 17 ч. днес те се подаваха в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура".

Поръчката бе пусната вчера и бе даден срок от едва 24 часа за подаване на документите.

Постъпили са и три жалби в Комисията за защита на конкуренцията. Трите фирми ЕРБА 96 ООД, ТОЛЛНЕТ АД и АЛТИМА БЪЛГАРИЯ са поискали от КЗК временни мерки. В регистъра на комисията не са описани мотивите.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност е 200 млн. лв. без ДДС. Тол системата ще замени сегашните винетки за събиране на пътни такси за тежкотоварни превозни средства над 12 т.

Европа премахва винетките?

Европа премахва винетките?

Нова идея предлага спиране на този тип такси