Националният осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2016 г. е 768,85 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2015 г. до 31.05.2016 г. е 744,62 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.