Стопанският факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски" и Сдружението на завършилите факултета (FEBA Alumni) получиха най-голямото еднократно дарение. То е в размер от 1 млн. лв., а дарителят е анонимен.

"Това е най-голямото еднократно дарение в историята на Стопанския факултет и Сдружението на завършилите Стопанския факултет (FEBA Alumni Club)". Това коментира пред money.bg деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

Той заяви още, че FEBA Alumni Club е получавал и многобройни дарения за студентски и кандидатстудентски стипендии, литература, техника, оборудване и подобрение на учебната база на Стопанския факултет през 20-те години от своето учредяване на 1 юли 2004 г.

Според съобщението на Сдружението анонимният дарител е пожелал през всяка от следващите 10 учебни години да бъдат отпускани стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици.

Стипендиите ще бъдат разпределени така:

  • Предвидени за до 15 стипендии за студенти от Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски, които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители; минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00
  • 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
  • до 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50
  • до 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения
Студентите у нас вече няма да плащат такси в университетите

Студентите у нас вече няма да плащат такси в университетите

Таксите за студенти и докторанти в държавните вузове отпадат, ще се поемат от държавата

Сдружението на завършилите Стопанския факултет е създадено през 2004 г. от бивши студенти. Целите, които си поставя още тогава, са от подобряване на материалната база на факултета и обновяване на библиотеката с електронни издания и чуждоезикова периодика до привличане на спонсори и осигуряване на стажове и стипендии за студентите.

Миналата година Стопанският факултет на Софийския университет влезе в топ 300 на най-добрите бизнес училища в света - три негови магистърски програми получиха акредитация от Асоциацията на MBAs (AMBA) - международна организация в следдипломното бизнес обучение, обявиха тогава от висшето училище.