Студентите, които учат в държавните български университети, вече няма да плащат такси. Те отпадат както за тях, така и за докторантите и ще се поемат изцяло от държавата. Мярката ще влезе в сила за държавната поръчка още тази академична година.

До промяната се стигна след решение на правителството, като за целта са предприети промени в закона за висшето образование.

"Целта е да подобрим достъпа до висше образование на тези студенти, които са от по-ниски социални слоеве, от по-малки населени места и които имат финансови затруднения.

Снимка 591554

Източник: iStock

Тази мярка трябва да се допълни с мерки за още по-стриктно спазване на критериите за качество. В момента обаче искаме да сме сигурни, че няма умно дете, младеж, който иска, а не може да учи в университет, защото трябва да плаща такси", заяви по повод промените премиерът Николай Денков на брифинг в министерския съвет.

Държави по света, в които обучението в университета е безплатно

Държави по света, в които обучението в университета е безплатно

Много хора мечтаят за това, но се страхуват от разходите за обучение и живот в чужбина

Към днешна дата студентите по държавна поръчка в държавните университети са около 188 000 души. Новат мярка ще струва между 120 и 150 милиона лева годишно на бюджета в зависимост от начина, по който ще се изчислява.

В момента без такси се обучават студентите в 8 професионални направления и 18 защитени специалности. Направленията са педагогика на обучението по различни предмети, математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание.

Сред специалностите, в които студенти са освободени от такси и днес, са арменистика и кавказкология, индология, иранистика, новогръцка филология, унгарска филология, румънска филология, хебраистика, хидростроителство, ядрена техника, ядрена енергетика, корабостроене и морска техника.

Премахване на таксите за обучение за всички специалности и във всички държавните висши училища би направило същите по-привлекателни за тези кандидат-студенти, които се колебаят дали да продължат своето образование и житейски път в чужбина, или в България, смятат управляващите.

Според тях с отпадането изцяло на таксите и за докторанти повече млади хора биха избрали да се развиват в сферата на науката и да градят академична кариера в България.

"Медицина" е единственото професионално направление в България, в което чуждестранните студенти преобладават

Единственото професионално направление в България, в което чуждестранните студенти преобладават

Тази професия е една от най-важните за бъдещето на страната