"Медицината" е единственото професионално направление в България, в което чуждестранните студенти преобладават. Това е записано в Националната карта на висшето образование в Република България за 2023 г.

Общият брой действащи студенти през учебната 2022/2023 година е бил 179 765. От тях действащите студенти български граждани са 164 854, което представлява 91.7% от всички действащи студенти в страната. Делът на студентите чужди граждани се увеличава през последните години и достига 14 911 души. Чуждестранните студенти обаче са концентрирани в относително малък брой професионални направления.

Според документа по-голямата част от бъдещите лекари (57.4%) са чуждестранните студенти, при 42.6% български.

Снимка 649545

В професионално направление "Стоматология" чуждестранните студенти са 46%, а във "Ветеринарна медицина" са 30.7 на сто.

Чужденците представляват над 10% от действащите студенти в направления "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Фармация" и "Музикално и танцово изкуство".

Изцяло български студенти има в направленията "Металургия", "Животновъдство" и "Теория на изкуствата".

В други седем направления студентите български граждани са над 99%, включително "Горско стопанство", "Военно дело", "Растителна защита", "Национална сигурност", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Химични технологии", "Материали и материалознание".

Как се издържат източноевропейските студенти във Великобритания?

Как се издържат източноевропейските студенти във Великобритания?

Нивата на заетост сред чуждестранните студенти в Англия и Уелс са най-високи при хората от Източна Европа

На Балканите България е водач по дял на чуждестранните студенти

По данни на "Евростат" средният дял на чуждестранните студенти в страните - членки на ЕС, се увеличава от 7.2% през 2015 г. на 8.2% през 2021 г. Данните за България показват по-бързо увеличение - от 4.2% през 2015 г. до 8% през 2021 г., като България бързо настига средното ниво в Европейския съюз.

Това ни превръща във водач по дял на чуждестранните студенти на Балканите, пред Северна Македония със 7.4% чуждестранни студенти, Румъния с 6%, Сърбия 4.5%, Гърция 2.8%, Хърватия 2.7%, Турция 2.7% и Албания 1.7 на сто.

Все пак повечето европейски държави имат по-висок дял на чуждестранните студенти от България, включително Германия - 11.2%, Чехия - 15.6%, Австрия - 18.7%, Кипър - 21.8% и Люксембург 49.3 на сто.

Отново по данни на Евростат от 2020 г. България е първенец по концентрация на чуждестранни студенти с 58% дял на студентите в областта на здравеопазването и социалните услуги спрямо всички чуждестранни студенти в българските висши училища. Този дял средно за Европейския съюз е 13%, но има още няколко страни от региона с подобен на българския дял - Румъния и Словакия също имат над 40% концентрация на чуждестранни студенти в областта на здравеопазването и социалните услуги. В Белгия и Унгария делът е около 30%, а в Литва, Латвия, Ирландия и Испания е около една четвърт.

По кои направления нараства държавният прием на студенти

По кои направления нараства държавният прием на студенти

Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти, отпускат се средства и за научни публикации

За разлика от доминацията на медицината сред чуждестранните студенти в България средно в Европейския съюз най-популярните области са "Бизнес администрация и право", "Инженерни науки", "Хуманитарни науки и изкуства" и едва след това идва "Здравеопазване" и "Социални услуги". Съседните на България държави привличат най-много студенти в едни и същи три области - "Здравеопазване", "Бизнес администрация и право" и "Инженерни науки". Изключение прави Гърция, която привлича най-много чуждестранните студенти в областта "Хуманитарни науки и изкуства". Германия привлича най-много студенти по "Инженерни науки".

Чуждестранните студенти в България идват от 122 държави, но почти 90% са от Европа, а повече от половината чуждестранни студенти са от четири страни - Гърция, Великобритания, Украйна и Германия. За разлика от България средно в Европейския съюз повече от половината чуждестранни студенти идват от други континенти - основно Азия, Африка и Южна Америка.

Значителен брой български граждани следва в чужбина

По данни от Евростат за 2020 г. около 14 600 български граждани учат в други страни от Европейския съюз - най-вече в Германия, Нидерландия и Австрия. В страни извън ЕС голям брой български студенти има във Великобритания и Турция (общо са близо 10 хиляди). С други думи, над 24 хиляди български студенти учат в други европейски държави.

От всичките 164 854 студенти български граждани 1159 са завършили средно образование извън страната, което представлява дял от 0.7%. Над 40% от тях следват висше образование в Югозападния район, а най-малко са в Северозападния район - 2%, и Югоизточния район - 7%. Водещото направление за българските граждани, завършили средно образование в чужбина, е "Икономика" с дял около 66%. Следват "Администрация и управление", "Спорт", "Филология" и "Педагогика".

Снимка 649548

Източник: iStock Images