Нивата на заетост сред чуждестранните студенти в Англия и Уелс са най-високи при хората от Източна Европа, като повече от половината от студентите от тези страни работят по време на обучението си, показват данните на Службата за национална статистика на островната държава.

Процентите са най-високи при студентите, родени в Румъния, като близо три четвърти от тях работят (73,9%), заедно с близо две трети от студентите, родени в България (62,3%).

Констатациите се базират на най-новите данни, публикувани след преброяването, което се проведе на 21 март 2021 г.

Около 373 600 чуждестранни студенти, родени извън Обединеното кралство, са били в Англия и Уелс по време на преброяването, една трета (32,6%) от които също така са били наети на работа.

"Значително по-висок дял" от родените в ЕС чуждестранни студенти са имали работа (47,1%), за сравнение при родените извън ЕС делът е (24,6%).

Високите нива на заетост сред хората, родени в Източна Европа, допринасят за разликата в тези суми.

Заедно с Румъния и България повече от половината чуждестранни студенти, родени в Полша (56,7%), Литва (55,9%) и Латвия (53,7%) са заявили, че са били наети на работа в деня на преброяването.

Румъния е третата най-разпространена държава на раждане на чуждестранни студенти в Англия и Уелс, представляваща почти един на всеки десет от всички регистрирани в преброяването, след Индия и Китай (и двете около един на девет).

Нивата на заетост за студенти от Индия и Китай обаче са много по-ниски от тези за Румъния, съответно 33,5% и 4,8%.

Много чуждестранни студенти, родени в ЕС, са пристигнали преди края на свободното движение, така че данните от преброяването не представляват статута на студентите от ЕС според имиграционната система след Brexit, отбелязва ONS.

Данните също така показват, че една трета (33,9%) от чуждестранното студентско население на Англия и Уелс е било в Лондон по време на преброяването - еквивалентът на 127 000 души.

Югоизточна Англия и Западен Мидландс са регионите с най-много чуждестранни студенти извън Лондон, съответно с 12% и 9,4% от общия брой.

След Индия, Китай и Румъния, най-честите страни на раждане на чуждестранни студенти са Нигерия, Полша, Италия и САЩ.

Най-често срещаният вид работа е в търговията на едро и дребно, включително ремонт на автомобили, което представлява 18,5% от работещите чуждестранни студенти.

Следват здравеопазване и социална работа (16,8%), услуги за настаняване и хранене (13%) и образование (12%).

Има забележими разлики между родените в ЕС и родените извън ЕС студенти, като заетите студенти извън ЕС са два пъти по-склонни да работят в здравеопазването и социалните грижи, отколкото студентите от ЕС.

Преброяването класифицира международните студенти като хора, които са родени извън Обединеното кралство и нямат британски паспорт, които са били на 17 или повече години при последното си пристигане в Обединеното кралство и 18 или повече в деня на преброяването.

С близо 1/4 нараства броя на чуждестранните студенти у нас през последните 5 години

Чуждестранните студенти в България са вече почти колкото населението на Гоце Делчев

"Медицината" е най-предпочитаната специалност от чужденците