World Resource Institute постави цел пред Турция едно на всеки десет градски пътувания да става с велосипед в средносрочен план. В дългосрочен план техният дял трябва да нарасне до 25%, коментира директорът на програмата в южната ни съседка Гюнеш Кансъз.

Той препоръча да се създаде работна група и орган за координация на дейностите между институциите, който да създаде работна карта за постигане на тази цел. В дългосрочен план желанието на организацията е още по-оптимистично. Тя иска всеки турчин да притежава велосипед и едно на три от всички пътувания на по-малко от 5 километра да се извършва с колело.

Според Кансъз пандемията е създала добра възможност за преминаване към по-интегрирана и екологична инфраструктура. По време на затварянията на икономиката очаквано се отчете спад на градската мобилност с до 90% в световен мащаб и 90% спад в търсенето на обществен транспорт в Турция.

Международната агенция по енергетиката изтъкна, че глобалните емисии са намалели с рекордните 6% през 2020 г., когато милиарди хора бяха под мека форма на домашен арест.

В световен мащаб транспортът все още формира около 24% от преките емисии на въглероден диоксид. Голяма част от техния дял идва от пътните превозни средства.

В момента делът на велосипедите в транспортната система на Турция е средно 2%, но в някои градове е достигнал около 5%. Това обаче е много по-ниско от средното ниво от 45% в Европа. С колело се осъществява едно на всеки четири пътувания в Холандия, в Дания делът е едно на шест, а в Германия, Швеция и Финландия - едно на десет.