Изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) назначи Ирен Хемскерк за ръководител на центъра на ЕЦБ за климатичните промени от 15 юни 2021 г.

ЕЦБ стартира своя център за изменение на климата по-рано тази година, за да оформя и ръководи програмата си за климата вътрешно и външно, като надгражда експертизата на всички екипи, които вече работят по темите, свързани с климата в банката.

"Центърът за изменение на климата ще съсредоточи усилията на ЕЦБ за справяне с изменението на климата", каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард. "Ирен Хемскерк носи опита, знанията и ентусиазма, необходими за ръководене на работата на центъра за изменение на климата и за засилване на ролята на ЕЦБ в борбата с изменението на климата в рамките на нейния мандат.

Като ръководител на центъра за изменение на климата, г-жа Хемскерк ще докладва на президента Лагард.

Ирен Хемскерк е 45-годишна и понастоящем работи като стипендиант по устойчивостта към Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (IFRS). Доскоро тя беше съветник на председателя на Мрежата за екологизиране на финансовата система в De Nederlandsche Bank, длъжност, на която бе между декември 2017 г. и декември 2020 г. Преди това тя заемаше различни позиции в De Nederlandsche Bank, включително секретар на надзорния орган Съвет и юрисконсулт.

Хемскерк също е работила като ръководител на проекти по преразглеждането на Холандския кодекс за корпоративно управление в Министерството на икономическите въпроси между октомври 2014 г. и декември 2016 г.

Тя е член на Консултативния съвет на Международния съюз за опазване на природата за тяхната инициатива "Финанси за природата".