Най-големият производител на електроенергия в Румъния Hidroelectrica ще прави предпроектно проучване на фотоволтаичен парк с мощност 300 MW и водородна централа, предаде Romania Insider.

Компанията оценява разходите за проучването за осъществяване на проекта от 2,5 млн. евро, което трябва да бъде предоставено до една година.

Самият проект се състои от поетапно изпълнение на строеж на фотоволтаичен парк с прогнозна мощност 300 MW и завод за производство на водород с целево производство, оценено на 15 000 t/год.

В първата фаза ще бъде изграден фотоволтаичен парк с прогнозна мощност от 300 MW, разположен в бившия басейн на язовир.

Произведената електроенергия ще се използва основно за захранване на централата за зелен водород, която ще бъде изградена във втория етап на инвестицията, както и за промишлени и битови потребители, свързани към националната електропреносна мрежа.