Иван Георгиев поема управлението на дирекция "Администрация и финанси" в Kaufland България и става член на Управителния съвет на компанията, считано от 1 декември 2020 година. Той ще отговаря за стратегическото управление и развитието на финансовата, административната и технологичната дейност на търговската верига в страната. Чрез ръководената от него дирекция Kaufland България ще продължи да интегрира иновативни технологични решения в своите процеси и да дигитализира голяма част от тях.

Дирекция "Администрация и финанси" има важна стратегическа роля в структурата на Kaufland България. Тя включва направленията "Данъци", "Право и съответствие", "Контролинг", "Счетоводство", "Организация Администрация и финанси", Информационни технологии" и "Клиентски мениджмънт и ревизия". Иван Георгиев поема позицията от досегашния административно-финансов директор Михаил Петров, който оглавяваше дирекцията от самото начало на дейността на Kaufland в България. Компанията благодари на Михаил Петров за неговия изключителен принос за развитието на търговската верига и нейната административно-финансова дейност в страната.

Иван Георгиев има дългогодишен опит в сектора за модерна търговия. Част е от екипа на Kaufland България от 15 години, през които управлява редица национални и международни проекти и е отговарял пряко за всички процеси и системи в дирекция "Администрация и финанси". През 2016 застава начело на новооткритата технологична компания Kaufland Service IT HUB, която разработва иновативни софтуерни решения за цялата група Schwarz, от която е част Kaufland.

Иван Георгиев притежава магистърска степен по "Финанси", придобита от Университета за национално и световно стопанство. Владее немски и английски език.