Запознайте се със Силвена Богоева. Тя е ръководител Бизнес отдел - "Малки и средни предприятия" в ПроКредит Банк и пример за успешен мениджър, избрал да развива своята кариера в банковия сектор. Тя работи във финансовата институция от близо 16 години, започвайки като стажант Бизнес Кредитиране.

Силвена Богоева - ръководител Бизнес отдел - "Малки и средни предприятия" в ПроКредит Банк

Източник: ПроКредит Банк

Силвена Богоева - ръководител Бизнес отдел - "Малки и средни предприятия" в ПроКредит Банк

"Средата в Бизнес отделите е подходяща за т. нар. "бизнес хора", които желаят да управляват процеси, продукти, хора. Именно за това Силвена и нейните колеги се възприемат за "предприемачи", а не за типичните банкови служители. На практика ние срещаме всякакъв вид бизнес. Изцяло сме потопени в различните сектори на икономиката, виждаме как оперират фирмите в България, а това е безценен опит и знания. Работата в Бизнес отдел - Малки и средни предприятия е изключително динамична и интересна. Свързана е със създаване и развитие на бизнес стратегията на банката, за да бъде партньор на малкия и среден бизнес в страната. Това, което смея да твърдя, правим над 20 години много успешно", казва тя.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Инвестиране в обучения за по-успешни лидери

Едно от ключовите неща, за това служител на Банката да подобри своите професионални качества е стремежът за нови знания и участия в различни обучения. Силвена Богоева смята, че именно инвестирането в подобряване на квалификацията на работещите е ключова част от формулата за успех във всяка добра компания. Самата тя не спира да учи и да развива уменията си.

Снимка 646839

Източник: ПроКредит Банк

"При нас всички служители имат възможност да преминат през различни обучения, които се провеждат, както в банката, така и в нашите ПроКредит Академии в Германия. Като започнем от курс по английски език и стигнем до разнообразна програма на обучение в Банкерска и Мениджърска Академии. С колеги от всички ПроКредит Банки в Групата споделяме различен опит и практики, заедно се развиваме професионално, подобряваме комуникационните си умения и се учим на толерантност и социална отговорност. Там, освен че се обучаваме как да бъдем успешни лидери, имаме възможност да изучаваме хуманитарни науки за човешкото общество и култура, защото смятаме, че те са неизменна част от нашата ежедневна работа. Да можем и да управляваме, и да сме близо до хората", споделя тя.

Дигитализация и изкуствен интелект

Навлизането на изкуствения интелект променя банките и тепърва ще променя почти всяка друга професия. А основният въпрос, който всички си задават, продължава да е ще изместят ли технологиите човешкия фактор.

Снимка 646732

Източник: ПроКредит Банк

"Човешкият фактор няма как да изчезне. Аз вярвам, че новите технологии ще ни помагат да си вършим по-ефективно работата, ще предоставяме по-добри услуги и продукти, което ще доведе до още повече усъвършенстване - и личностно, и като служители. Ние като Банка винаги сме близо до нашите клиенти, предлагайки им експертно решение за техния бизнес. Това няма как да стане само чрез изкуствен интелект", заявява тя.

Нови проекти, продукти и услуги

Идеите за нови продукти и услуги в ПроКредит Банк идват именно от бизнес отделите. Силвена Богоева споделя, че тук ключова е обратната връзка от клиентите и колегите за това как продуктите и услугите да бъдат подобрени.

"В момента бизнес екипите работим по различни проекти, свързани с дигитализация на продукти и услуги, подобрение на вътрешните ни процеси и управление на европейски програми за кредитиране на бизнеса. Все повече наблягаме върху клиентското преживяване. Целта ни е да спестим време на клиентите, извършвайки ежедневните си банкови операции без посещение на банков офис."

Силвена Богоева е щастлива, че толкова дълго време работи за компания в България, в която има голямо разнообразие от професионалисти. ПроКредит Банк цени потенциала в младите хора, подкрепя техните идеи и създава здравословна среда за тяхната реализация.