Българският работник в сектор "Земеделие" е най-бедният на Балканите, като получава средно по 419 евро.

След него са само земеделските работници в Македония, където те вземат по 401 евро. За сравнение в Хърватия заплатите за такъв вид труд са средно 926 евро. В Босна средното възнаграждение е 632 евро, в Черна гора - 771 евро.

Най-богатите земеделски работници живеят в Словения, където получават по 1346 евро. Близо до нас е само Сърбия, където заплащането е 463 евро.

Тези данни посочи президентът на КНСБ Пламен на Международна конференция за заплащането в сектора. В дискусиите участват 17 представители на различни синдикати от 6 държави, сред които Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина.

На всеки лев допълнителна добавена стойност в сектор "Селско стопанство", работникът получава едва 30 стотинки към заплатата си, пък изтъкна пред участниците в конференцията икономистът в КНСБ Любослав Костов.

Според Института по социални и синдикални изследвания (ИССИ) към организацията в хранителната промишленост разходите за един час труд са 4,16 лв. Като процент от общите разходи на дейността това представлява едва 8,1 на сто.

Пак по данни на ИССИ разликата в заплащането на труда в България и в останалите страни членки на ЕС варира от 50 до 80 на сто за новите и от 3 до 10 пъти за старите, посочиа Любослав Костов. 

Според президента на КНСБ Пламен Димитров у нас се наблюдава изкривяване на пазара заради европейските средства, които постъпват в сектор "Земеделие". От близо 15 млрд. лв., 11 млрд. лв. са били насочени към зърнопроизводството. Това концентрира огромни средства в малко ръце и пречи както на заплащането, така и на развитието на сектора като цяло, заяви синдикалният лидер.