Стоян Митов е новият главен изпълнителен директор на софтуерната компания Dreamix. неговото назначение продължава традицията на компанията да промотира вътрешни лидери за позицията. 

Митов е неотделима част от компанията и нейния растеж през последните 9 години, както в областта на бизнес развитието, така и в развитието на служителите. В последните 4 години той управлява екип "Таланти и култура". За периода процентът на задържащи се служители в Dreamix е 95, а ръстът на новите за последните две години е със 106%.

А1 окончателно придоби българската IT компания СТЕМО

А1 придоби една от най-големите български IT компании

Двете компании ще продължат да работят самостоятелно

"Dreamix изкачва ново стъпало в своето съзряване", споделя Митов. "Благодарение на това, което постигнахме с Тодор Гигилев като Главен изпълнителен директор през последните 5 години, сега навлизаме в етап на нашето бизнес развитие, който ни позволява да изградим устойчивата стратегия за пътя на Dreamix: чрез оперативно качество, целеустремено изграждане на екипи и хора и принос към обществото."

За последните 5 години приходите на компанията растат с 7.5 пъти. Стоян Митов е четвъртият Главен изпълнителен директор сред настоящите съсобственици. В изпълнение на ролята, Митов ще продължи и фокуса върху двата фактора за успех на Dreamix - нейния интегритет и култура. Предшественикът му Тодор Гигилев остава пълноценна част от екипа в ролята на председател на Борда.

Чешката Aricoma Group придобива българската софтуерна компания "Мусала Софт"

Фирма на чешки милиардер придобива българската софтуерна компания "Мусала Софт"

Сделката е за продажбата на 100% от акциите

Dreamix е софтуерна компания, предлагаща гъвкави продуктови решения и услуги. Сред най-знаковите ѝ клиенти са глобални лидери в авиацията, финтех индустрията и здравеопазването. Най-голямата част от инженерната и административната дейност на компанията е базирана в София, а част от екипа е в страни в Европа и региона.