Трима нови членове ще влязат в съвета на директорите на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), застрахователният подхолдинг на "Еврохолд". Това са Тодор Данаилов, Кремена Патева и Прасун Сингхал, съобщиха от холдинга.

Решението за новите членове на ЕИГ вече е подадено за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН), след което предстои гласуване от акционерите и вписване в Търговския регистър.

С промяната, членовете на борда ще станат общо шестима. В момента в него са: Асен Христов, Кирил Бошов и Йерун Каръл Ван Лейуън.

Прасун Сингхал е представител на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която през октомври 2021 г. придоби миноритарен дял от близо 10% в ЕИГ. Той е асоцииран директор по дяловите инвестиции в ЕБВР в централата на банката в Лондон. Има повече от 15 години опит в застрахователния сектор. Бил е вицепрезидент на Barclays Investment Bank и на поделението за инвестиционно банкиране на Citigroup.

Тодор Данаилов е директор "Презастраховане" на ЕИГ и е в групата от над 20 години. Преминал е през всички нива на презастрахователната дейност на компанията и е бил също така член на Надзорния съвет на "Евроинс. Данаилов е бил и член на УС на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Той е магистър по Застраховане и Актюерство от Стопанска академия "Д.А. Ценов" - Свищов.

Кремена Патева е дългогодишен ръководител в структурата на ЕИГ и работи в компанията от близо 13 години. Тя е главен риск мениджър на застрахователния холдинг, а преди това е била актюер на "Евроинс Живот" и ръководител репортинг и актюерска дейност в "Евроинс - Здравно осигуряване".

"С разширения борд ще изградим още по-добър поглед върху вземането на стратегически и оперативни решения в групата. Щастливи сме да приветстваме и г-н Прасун Сингхал като представител на ЕБВР. С негова помощ ще изпълняваме още по-ефективно стратегията си за развитие и разрастване и ще подобрим допълнително корпоративното управление на холдинга", коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на ЕИГ.