Милиардерът Уорън Бъфет, главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, споделя, че интегритетът е най-важната черта за наемане на нови служители, пише Business Insider. Той е близък по смисъл с почтеността и се състои в това да следваш моралните си или етични убеждения и да вършиш правилното нещо независимо от обстоятелствата.

Бъфет споделя, че когато наемат хора търсят три неща в тях. Да са интелигентни, инициативни и енергични и почтени, като особено се набляга на последното.

Друг милиардер, вече покойният Джон Хънтсман-старши, който издига химическата си компания от нулата до предприятие на стойност 12 млрд. долара посочва точно интегритета като основен за успеха му. В своя бестселър той пише, че разликата между неуспешните хора, временно успешните, и тези, които стават и остават успешни, е характерът.

7 милиардери, които трябва да благодарят на Уорън Бъфет за богатството си

7 милиардери, които трябва да благодарят на Уорън Бъфет за богатството си

Някои дори не са имали опит като инвеститори

Намирането обаче на почтени служители (притежаващи интегритет) и с характер не е лесна задача. Вижте някои от качествата, които трябва да търсите в тях.

1. Общуват ли открито?

Хората, притежаващи интегритет знаят, че откритата и честна комуникация е не само етично нещо, което трябва да се практикува, а е и това, което изгражда доверие и носи стойност, така че работният процес да върви ефективно.

2. Практикуват ли това, което проповядват?

Важно е да следите дали следват своите обещания и ангажименти. Хората, притежаващи това качество държат на думата си и дават на другите пример да правят същото.

3. Положително настроени ли са?

Вземете за пример недоволен клиент и раздразнен колега. Това дали колегата ви притежава интегритет ще си проличи, ако остане спокоен и позитивен по време на тежките разговори и отбягването на нездравословни конфликти.

4. Съответстват ли действията им с думите?

Как бихте се чувствали, ако всеки ден колегата ви казва точно какво има предвид, остава верен на себе си и поддържа такъв тип отношение. Вероятно бързо ще се доверите на преценките и решенията на този човек, защото действията му ще са в съответствие с думите. Това е особено важно, когато е нужна колаборация между много хора в работната среда.

5. Може ли да се разчита на тях?

Почтените хора са отговорни не само пред началниците си, но и пред своите приятели и колеги. Те се отнасят към всички справедливо и с уважение и достойнство, независимо от личността на човека или положението му в организацията.