Продажбите на най-голямата компания в света, добиваща диаманти De Beers се сринаха до най-ниските нива от 2017 година. Наблюдава се спад в индустрията навсякъде по света.

Продажбите на друга добивна компания Anglo American са се понижили с 25% до 415 милиона долара спрямо предходната година и с 29% спрямо последния месец.

Обикновено е нормално по това време на годината да има затишие, тъй като е минало интензивното търсене заради празничния период. Дори това да се вземе предвид обаче, общите продажби за индустрията през 2019 година остават слаби на фона на минали години, пише Bloomberg.

Миньорите, добиващи диаманти работят доста усилено, особено тези, произвеждащи малки скъпоценни камъни, които са с най-широко приложение. През декември някои от клиентите на Rio Tinto Group също кампания за добив на диаманти, са отказали да купуват по-евтини камъни. А De Beers е била принудена да намали цените и да предложи отстъпки на купувачите.

Въпреки това най-голямата компания в света, за добив на диаманти поддържа сравнително стабилни цени до този момент на годината. Това отказва клиентите да купят всички предложени камъни от компанията, за които са се съгласили по-рано, тъй като са искали да договорят по-ниски цени.

Клиентите на добивните компании от своя страна също изпитват затруднения заради слабото търсене.

"Цикъл четири отбеляза по-ниски продажби на необработени диаманти на фона на макроикономическата несигурност и сезонно по-бавния период за индустрията с временно затваряне на индийските фабрики за традиционния празник", заяви главният изпълнителен директор на De Beers Брус Клийвър.

De Beers продава скъпоценни камъни на 10 организирани събития годишно в Ботсвана на избрана група клиенти. От купувачите се очаква да уточнят броя и вида на диамантите, които искат и след това да извършат покупките на цена, определена от De Beers.