"ББР Микрофинансиране", част от Групата на Българската банка за развитие, продължава успешното си партньорство с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата InvestEU. Благодарение на сключеното през 2023 г. гаранционно споразумение, до момента е осигурена помощ за микро дружества в размер на 4 182 800 лв.

"ББР Микрофинансиране" изпълнява успешно мисията си да подава ръка на компании без история и микро фирми, нуждаещи се от капитал за оборотни нужди и растеж. С гаранцията на ЕИФ дружеството отпуска левовата равностойност на до 50 000 евро заеми на предприятия, които извършват дейност в България.

Сред компаниите, които дължат успеха си на възможността да получат свеж ресурс без материално обезпечение, е един от водещите производители у нас на скални декорации, имитиращи естествен камък - "Рим-Рок България". Зрелищният дизайн е хит в оборудването на атракциони през последните години, но

конкуренцията в бранша е сериозна.

Компанията се е специализирала в изграждането на изкуствени пещери, скали, водопади, екстериор и интериор на хотели, къщи и музеи. Нейно дело са аквапарковете в курорта Албена, Приморско и Благоевград, СПА Комплекс "Св. Георги" в с. Балдево и др.

Автор е и на реконструкцията в столичната Зоологическа градина, където пресъздава естествената среда на животните с прецизен дизайн и декорация на клетките.

С помощта на финансовите експерти от "ББР Микрофинансиране", "Рим-Рок България" създава бизнес план за развитие и успява да отговори на високите изисквания на клиентите. Фирмата получава инвестиционни средства за ремонт на базата си, както и оборотни средства за суровини, с които да произвежда атрактивните камъни. Това й дава сигурност да разшири дейността си и да се утвърди на пазара.

Създаденият от "Рим-Рок" експозиционен леден аквариум впечатлява в Природонаучния музей в Пловдив. Идеята за експозицията "Полюси", която е особено любима на децата със своя реалистичен пейзаж, се ражда след среща с полярния изследовател проф. Христо Пимпирев, като част от средствата, получени от "ББР Микрофинансиране", ще имат и социална мисия. Ще бъдат използвани от компанията за създаване на обучителен център. Целта е да се обучават деца, които са в неравностойно положение и имат изявени дарби, като може да им се предлагат и работни места в сферата на дизайна.

Да насърчим иновациите

Сред нашумелите компании в портфолиото на "ББР Микрофинансиране" е и Казва.бг. Тя предлага иновативната система "Холър", която позволява на фирмите да знаят колко са доволни клиентите им в конкретен момент. "Холър" е универсален инструмент за диалог между дадена организация и множество хора (потребители).

"Създадохме улеснението всеки гражданин или потребител, отваряйки един линк на телефона си, само с движение на пръстите да може да информира директно мениджмънта на фирма или кмета на община как оценява услуга, продукт или обслужването в дадена институция", споделя управителят на платформата Радослав Райков.

Holler. Live BV е създадена през 2017 г. в Амстердам с инвестиция на местни бизнес ангели.

"Компанията е холандска, но екипът, който създаде разработката, е изцяло български", допълва Райков.

Две години след старта си Holler печели второ място на един от панелите в най-голямото експо за иновации и стартиращи компании в Европа - ВиваТек Париж 2019. Огромен успех за компанията е и избирането й сред над 3 000 други стартиращи фирми за участие в най-големия инкубатор за иновации в Европа - Station F, Париж.

Клиенти на Holler. Live BV стават най-голямата застрахователна компания в Австрия, градският транспорт на Лисабон, Португалската държавна железница, Община Амстердам и др.

През 2022 г. иновативната система за измерване на клиентската удовлетвореност навлиза и на българския пазар, благодарение на стратегическото си партньорство с Market Links.

У нас тя се използва от телевизия bTV, Центъра за градска мобилност, общините Димитровград и Ловеч, и др.

Телевизията успя да разчупи традиционния модел на еднопосочна комуникация с аудиторията, като търси активно мнението на зрителите по актуалните теми и събития от деня. Чрез иновацията на Холър те могат да се включват в ефира, като сканират директно от телевизора си специален QR код, разположен на видно място на екрана.

Системата гарантира прозрачност и пълно съответствие с Европейските директиви за защита на личните данни.

За да продължат да разгръщат бизнеса си, иноваторите се обръщат към "ББР Микрофинансиране" и получават заем по програма InvestEU. Благодарение на гаранцията от ЕИФ, "ББР Микрофинансиране" не изисква предоставяне на материално обезпечение по заема, а само лична гаранция от собственика на компанията.

"Те повярваха в нас и ни помагат да растем. Така успяваме да интегрираме активно системата Холър", благодарен е Радослав Райков. Това ще осигури на все повече фирми в страната възможността за бърза и удобна комуникация с клиентите им, измервайки и степента на клиентската удовлетвореност.

"ББР Микрофинансиране" ще продължи да подкрепя микро клиенти със средства по програма InvestEU до 2026 г. Дъщерното дружество на Българската банка за развитие продължава да работи активно за подобряване на достъпа на фирмите до финансови услуги, допринася за създаването и запазването на работни места, и подпомага предприемачите да развиват своите бизнес идеи.