Средният осигурителен доход за страната към края на първото тримесечие на 2019 година е в размер на 976,24 лева. Това показват последните данни на Националния осигурителен институт.

Това отчита повишение с над 60 лева през периода януари - март тази година в сравнение с април - декември предходната. За тези месеци той е в размер на 912,69 лева.

Към края на декември миналата година средният осигурителен доход е в размер на 954,90 лева, като за първите три месеца на настоящата година той е нараснал с малко над 20 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2019 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.