Все повече стават експертите, които препоръчват да диверсифицирате част от портфейлите си в така наречените "алтернативни инвестиции". Но какво точно са алтернативните инвестиции? Най-общо казано - всичко различно от акции, облигации и финансови инструменти, търгувани на фондовите пазари...

Казано с по-прости думи - тук до голяма степен става въпрос за инвестиции, изключително популярни сред инвеститорите, но известни с други имена - като имоти и биткойни. Разбира се, това не изчерпва всички алтернативни инвестиции, които могат да се използват от инвеститорите, за да диверсифицират своите портфейли далеч от "токсичните" в момента финансови пазари.

Много експерти отхвърлят формулата 60/40 (60% в акции и 40% в облигации), популярна от финансовите учебници, като дори говорят за "смърт" на традиционния портфейл, и посочват схеми като 55/35/10 или дори 50/30/20, където последното число се отнася до процент от активи на портфейла, насочван към алтернативните инвестиции.

Повече за перспективете пред популярни класове алтернативни инвестиции, като имотите и криптовалутите, ще можете да научите от експерти в тези области по време на втория панел на инвестиционния форум "Силата на инвестициите", организиран от Infostock.bg - "Алтернативни инвестиции".

Модератор на панела ще бъде Стойне Василев, независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на сайта за лични финанси в България - SmartMoney.bg, автор на книгата "Умни пари", както и председател на Управителния съвет на Българската асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

Участие в панела ще вземе Асен Стойчев, директор "Частно Банкиране" в Първа Инвестиционна Банка, както и д-р Щелян Калчев, съосновател на на IMVESTIA. В света на криптовалутите ще ви потопи Георги Манолов, експерт бизнес развитие в Nexo.

Защо да изберете алтернативни инвестиции?

В продължение на десетилетия инвеститорите разчитаха на така наречения портфейл 60/40 - комбинация от 60% акции и 40% облигации, или нещо близко до това - за да генерират достатъчно стабилен растеж и стабилен доход, за да постигнат финансовите си цели. И тази стратегия не разочарова, генерирайки обща възвръщаемост от около 9% годишно.

Въпреки това, тъй като инфлацията сега се покачва, както и лихвените проценти, може да се наложи преосмисляне на стратегията. Това е така, защото акциите и облигациите са склонни да падат заедно в среда с висока инфлация, без да оставят място за "скриване".

Добавянето на алтернативни инвестиции е един от начините за намаляване или противодействието на удара. Алтернативните инвестиции имат потенциала да доставят приходи и свръхвъзвръщаемост, или алфа.

Алтернативните инвестиции се отнасят до всичко, което не е акция, облигация или пари в брой. Те включват хедж фондове, частен капитал, недвижими имоти, инфраструктура, частен дълг и цифрови активи. Високите минимални инвестиции, дългите периоди на блокиране и понякога тежките данъчни последици, като цяло ги правят неподходящи или непривлекателни за повечето инвеститори "на дребно".

Повечето "ликвидни алтернативи", или ликвидни алтернативни фондове, бяха стартирани след финансовата криза от 2008 г., за да осигурят на инвеститорите "на дребно" диверсификация на портфейла, чрез излагане на алтернативни инвестиционни стратегии, като частни капиталови фондове и хедж фондове. Те предлагат по-ниски минимуми от продукти, насочени към професионални инвеститори и инвеститори с висока нетна стойност, и се търгуват лесно, точно като публично търгуваните взаимни фондове.

Според Morningstar, през 2021 г. ликвидните алтернативни фондове са получили приток от 28,86 милиарда долара. В своя пети годишен доклад за сектора Calamos Investments каза, че всички категории ликвидни алтернативи на Morningstar, които прегледа през 2021 г., са завършили годината с положителна нотка, независимо от "широката дисперсия в доходността".

Вместо да избират една-единствена алтернатива, специалистите препоръчват на инвеститорите да изградят "комплект от няколко стратегии", в които имат убеденост и които в идеалния случай могат да осигурят "източник на възвръщаемост, несвързан с останалата част от портфейла ви". Те съветват да се разпределят поне 10% от портфолиото за алтернативи, тъй като всичко по-малко "няма да премести иглата достатъчно, за да направи разлика или въздействие".