Доходите в Гърция не спират да спадат, а заплатите вече достигат нивото на пенсиите. Почти 1.5 милиона души в страната живеят в спиралата на бедността, получавайки много ниски заплати и пенсии.

Кризата остави неизлечим белег върху живота на работниците, като почти 1/3 от работещите в частния сектор са във форми на временна заетост (работят по социални програми, защото нямат постоянна работа, б.р.) и трябва да оцелеят със средна брутна месечна заплата от едва 383 евро.

70% за 10 години: С толкова ще намалеят пенсиите в Гърция до 2019-а

70% за 10 години: С толкова ще намалеят пенсиите в Гърция до 2019-а

В следващите 2 години влизат в сила нови ограничения

Около 40% от пенсионерите получават основна пенсия по-малка от 500 евро, а когато се изключат обезщетенията за инвалидност и смърт, 30.7% от тях живеят на основна пенсия, която е средно 372 евро на месец.

Официалните данни за заплатите и обезщетенията очертават мрачна картина на гръцката икономика. Средната заплата на близо 2.2 млн. работници в частния сектор е 920 евро, докато средният доход на получаващите основна и допълнителна пенсия е 895.53 евро, което е знак, че вътрешната обезценка на заплатите е значително по-голяма от обезценяването на пенсиите в годините на кризата.

За всеки €3000 заплата в Гърция работодателят плаща още €4000 данъци

За всеки €3000 заплата в Гърция работодателят плаща още €4000 данъци

Наетите на непълен работен ден и на минимално възнаграждение в страната растат

Данните разкриват, че 29.9% от работниците на заплата живеят средно с 382.91 евро. Средното възнаграждение за работа на пълен работен ден в предприятията е 1148.27 евро, в момент, когато по-малко от 3/4 от служителите (1.54 млн. души) работят на пълно работно време.

Според пенсионните статистики за февруари 2018 г. от почти 2 млн. пенсии, отпуснати поради възраст, почти 2/3 (1.32 млн.) са под 1000 евро бруто. Основните социалноосигурителни обезщетения са 723 евро на месец, а допълнителните осигуровки са средно 171.86 евро, като средната месечна сума е едва 895.53 евро бруто.

Почти 1/4 от пенсионерите (почти 615 000 души) са под 65-годишна възраст, показва официалната статистика.