В Гърция е все по-трудно да бъдеш нает на ръководна позиция в някоя компания, а все по-често наемането на непълен работен ден и на минимална заплата от 586 евро остава единствената възможност за търсещите работа.

Причината за тази ситуация е свързана с прекалено високите данъци и социалноосигурителни вноски, които работодателите в страната трябва да плащат, пише местното издание Kathimerini.

Според изданието за хората, които получават нетно възнаграждение над 2000 евро месечно, компаниите трябва да платят повече на държавата под формата на данъци и осигуровки, отколкото на служителите си.

70% за 10 години: С толкова ще намалеят пенсиите в Гърция до 2019-а

70% за 10 години: С толкова ще намалеят пенсиите в Гърция до 2019-а

В следващите 2 години влизат в сила нови ограничения

Според сметките при заплата от 3000 евро общите разходи на работодателя надхвърлят 7100 евро, като 58% от тях или над 4100 евро отиват в хазната.

В случая с хората на непълен работен ден разходът е значително по-малък. Например за 22 работни дни месечно допълнителните харчове, свързани с вноските за социално осигуряване, на служител са едва 127 евро.

От друга страна за наетите на пълен работен ден с минимално трудово възнаграждение от 586 евро плащанията към държавата не са повече от 240 евро, като върху тази заплата няма налог върху дохода.

Гърция залага 2,5% ръст и 20% безработица догодина

Гърция залага 2,5% ръст и 20% безработица догодина

Залага се първичен профицит на бюджета 3,8%

От изданието посочват още, че националната статистика отчита намаление на безработицата, но то се дължи най-вече заради ръстът в наемането на временни договори, както и на повече работни места в сектора на услугите, основно при ресторантьорството и туризма, и на работниците без квалификация. Всички тези служители вземат минималната за страната заплата.

В същото време броя на хората на ръководни позиции в Гърция са намалели до 94 600 души от 98 000 души година по-рано. Причината за това са нарасналите разходи на компаниите, водещи до по-гъвкави форми на заетост.

Едва 1/5 от данъкоплатците в Гърция пълнят 83% от хазната

Едва 1/5 от данъкоплатците в Гърция пълнят 83% от хазната

Те плащат средно над 3900 евро налози годишно