Брутният вътрешен продукт на Гърция през 2018 година ще се увеличи с 2,5 процента. Тази прогноза е заложена в проекта за новия бюджет, който бе представен от правителството в парламента.

През текущата 2017 година се очаква гръцката икономика да нарасне с 1,6 процента. Предишните прогнози бяха за увеличаване на БВП с 1,8 на сто през тази и с 2,4 на сто през следващата година, отбелязва MarketWatch.

Новият вариант на бюджета предполага първичният профицит (положително салдо), без отчитане на плащанията по държавния външен дълг на страната, да достигне през тази година 2,44% от БВП. А през 2018-а да бъде 3,82% от брутния вътрешен продукт.

Текущата програма на финансовата помощ за Гърция от страна на международните кредитори предвижда положително бюджетно салдо на ниво съответно 1,75% и 3,5% за посочените две години.

В проектобюджета на страната за 2018 година е заложено понижение на безработицата до 20,2% в сравнение с нивото на показателя от 21,7% за тази година.

Очаква се гласуването на новия бюджет на страната да се проведе на 22 декември след 5-дневни дебати в парламента.