Африкански лидери подписаха преди дни най-голямото споразумение за свободна търговия след създаването на Световната търговска организация (СТО), по силата на което ще бъде създадена Африканска зона за свободна търговия. 

Идеята е да се създаде единен континентален пазар за стоки и услуги с възможност за свободно движение на предприемачи и инвестиции. 

Зоната за свободна търговия до 2030 г. трябва да обхване 1,7 милиарда души, обемът на потребителските и бизнес разходи ще бъде 6,7 милиарда долара, ако по това време всички африкански страни се присъединят към зоната за свободна търговия. Десет държави, включително Нигерия, все още не са подписали споразумението, информира vestifinance.ru. 

Това споразумение може значително да помогне на страните от континента. То трябва да доведе до качествено развитие на вътрешно-африканската търговия и бизнес цикъл, което от своя страна ще допринесе за структурното преобразуване на икономиката - преход от ниска производителност и трудоемки дейности към по-висока производителност и интензивни производствени процеси. Това от своя страна ще създаде по-добре платени работни места и ще помогне за справяне с бедността. 

Но подписването на споразумение е само началото - 22-те държави трябва да я ратифицират, преди да то да влезе в сила.

Проучвания показват, че при създаването на панафриканския пазар вътрешно африканската търговия може да нарасне с около 52% до 2022 година. 

Подобряването на достъпа до пазара ще доведе до икономии от мащаба на бизнес дейностите. В съчетание със съответните индустриални политики това допринася за диверсификацията на индустриалния сектор и растежа на добавената стойност в промишлеността. 

Средно преработващата промишленост представлява около 10% от БВП в Африка. Това е значително по-ниско, отколкото в други развиващи се региони. Успехът на континенталната зона за свободна търговия може да намали тази разлика. А по-голям производствен сектор ще означава повече добре платени работни места, особено за младите хора. Това от своя страна ще помогне за намаляване на бедността. 

Промишленият растеж, а с него и повече работни места, е това, от което Африка има нужда. Промишлеността осигурява от една четвърт до една трета от общия брой работни места в други региони на света.

А младите хора в Африка са два пъти по-застрашени да станат безработни като възрастни. Това е изключително критична ситуация, тъй като повече от 70% от населението на Субсахарска Африка са хора на възраст под 30 години. Освен това 70% от младите хора в Африка живеят с по-малко от 2 долара на ден.