До 234 евро на хектар ще получат земеделците в Полша, които отглеждат полски култури, ако са понесли загуби заради сушата. Това реши правителството във Варшава, отпускайки извънредно 187 милиона евро за подкрепа на фермерите, информира agro.bg.

Условие за отпускането на сумите е, реколтата да е с поне 70 процента по-малка в сравнение с миналогодишната, уточняват от земеделското министерство. Стопанства, претърпели загуби в размер над 30 на сто, също могат да кандидатстват за помощ, но тя ще бъде значително по-малка.

Освен пряка парична подкрепа, фермерите в Полша могат да разчитат и на нисколихвени кредити за преодоляване на липсата на налични средства, както и на отлагане на дължими суми по заеми и такси за аренда. Предвидени са и данъчни облекчения.

Според най-новите изчисления на експертите от Националния институт за почвите и растениевъдството от сушата са пострадали 83 процента от селскостопанската земя в страната. Щети са регистрирани на близо 2 милиона хектара.