Евросредствата не правят българската икономика по-ленива, а по-конкурентноспособна, каза във Велико Търново министърът на икономиката Божидар Лукарски Като пример той посочи, че по ОП "Иновации и конкурентоспособност" към момента във Великотърновска област има 17 подадени проекта.

В процес на реализация са 12 проекта по оста "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" на стойност повече от 10 милиона лева. 

В момента тече оценка и класиране на кандидатите по двете процедури на програмата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и "Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи предприятия" с общ бюджет от над 117 милиона лева, отбеляза министър Лукарски, цитиран от БТА . 

Според него за изминалия програмен период /2007-2013/ по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" на територията на Великотърновска област са реализирани успешно 76 проекта на обща стойност близо 100 милиона лева.  

Той смята, че данните показват, че предстоящият програмен период ще бъде по-успешен, и е налице интерес от страна на представителите на бизнеса. 

Министър Лукарски подчерта, че тенденцията в ЕС е грантовите схеми за безвъзмездни финансови помощи да бъдат намалени, до приключване, а пари да бъдат предоставяни като нисколихвено кредитиране. 

Ръстът на чуждестранните инвестиции у нас спрямо миналата година е 23 процента, отбеляза още министърът. По думите му най-голям е броят на инвеститорите от Холандия, Русия и Германия. 

Министърът на икономиката Божидар Лукарски участва в информационен ден за представяне на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност".