Подхвърляната многократно в общественото пространство идея за двустепенна тарифа за водата срещна подкрепа и на настоящия кабинет. "Обмисля се въвеждане на диференцирана цена на ВиК услугите. Така потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек, каквато е общоприетата норма, ще плащат по една тарифа, а потребеното по-голямо количество ще се заплаща на различна, по-висока цена", съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след среща на министъра Виолета Комитова с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

"Работим по проекта на Закон за ВиК и други нормативни актове с цел да осигурим на българските граждани вода, която е национално благо и стратегически отрасъл, на ниска, социално поносима цена", каза министър Комитова.

"Първата ни задача е насочена към защита на обществения интерес. Подкрепяме всяка такава идея", заяви от своя страна Иван Иванов.

Предстои провеждане на разговори на експертно ниво, на които ще бъдат дискутирани конкретни предложения за по-добра регулация на ВиК отрасъла.