Президентът на Русия Владимир Путин в посланието си до Федералното събрание - двете камари на парламенаът на страната, описа новите мерки за подкрепа на семействата и децата. А също така определи приоритетите за постигане на по-високи темпове на икономически растеж и назова аксиомите на суверенитета на Русия, съобщава rns.online.

Икономически растеж

Президентът Путин посочи четири приоритета, работата по които ще позволи на страната да постигне високи темпове на икономически растеж:

- изпреварващ темп на растеж на производителността, основан главно на нови технологии и дигитализация;

- подобряване на бизнес климата и качеството на националната правна система;

- премахване на инфраструктурните ограничения за икономическото развитие, отключване на потенциала на регионите;

- обучение на съвременен персонал и създаване на мощна технологична база.

Подкрепа за семейството

Важно е, че раждането и възпитанието на децата не означава за семействата риска от бедност и рязък спад в благосъстоянието, отбелязва Путин. Държавният глава предложи въвеждането на допълнителни мерки за подкрепа, включително:

- повишаване на тавана на доходите при плащания на семейства при раждането на първото и второто дете;

- субсидиране на лихвите по ипотечните кредити за многодетни семейства за целия кредитен период;

- повишаване от 1 юли на помощите за гледане на деца с увреждания до 10 хиляди рубли (около 135 евро, бел ред.);

- увеличение на федералните отстъпки върху данъка върху недвижимите имоти за големи семейства, допълнително освобождаване от данък на 5 кв. м. в апартамент и 7 кв. м. в къщата за всяко дете;

- погасяване от федералния бюджет на 450 хиляди рубли от ипотечни кредити за семейства, в които е родено трето дете и последващо дете.